top of page

Kalite Politikası

Mühendislik ve mimari alanlarda uygulanan son teknoloji gelişmeleri yakından takip ederek, çevre duyarlılığı ve kalitesini sürekli arttırmayı, tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı, yapım kalitesini arttırmayı ve kalite kontrol sistemini çağın gerektirdiği normlarda maksimum seviyede uygulamayı, projelerin belirlenen zaman akışında ilerlemesi ve teslimini, Yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklerde geçen çevre boyutları ve İş Sağlığı ve Güvenliği riskleri ile ilişkili tüm yasal şartlara uymayı ve uygunluğunu takip etmeyi, güvenli çalışma alanları yaratarak gerek ofislerimiz gerekse şantiyelerimizin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmeyi, doğal kaynak kullanımını ve çevre kirliliğini dikkate alarak ofis ve şantiyelerimizde doğaya duyarlı çalışmalar yapmayı taahhüt ederiz.
bottom of page