top of page

İlkeler

  • Güven: İşortaklarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız ile karşılıklı güven, saygı ve başarıya dayalı açık bir ilişki içinde olmak.
  • Dürüstlük: Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa ve yönetmeliklere ve uluslararası kabul görmüş etik değerlere istisnasız uygun davranmak.
  • Yenilikçi Olmak: Mükemmeliyetçi yaklaşım, yenilikçilik ve gelişim odaklı projeler üretmek.
  • Kapsayıcılık: Paydaşlarımızı; süreçlere ve karar alma mekanizmalarına dahil etmek, hiçbir paydaşı ayrımcılık veya önyargı sebebiyle süreçlerin dışında bırakmamak.
  • Bağlılık: Kalite, sağlık, güvenlik ve çevreye olan sorumluluklarımızdan ödün vermeden faaliyetlerimizi sürdürmek.
  • Sürdürülebilirlik: Tüm paydaşlara yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışından taviz vermemek.
bottom of page