top of page

Bilgi Güveniği Politikası

Bilgi Varlıklarımızın korunması amacıyla varlıkların saklanması, taşınması, iletilmesi, değiştirilmesi, erişilmesi, paylaşılması, tüm işleme faaliyetlerinin kayıt altına alınması ile ilgili süreçlerin ve kontrol süreçlerinin tanımlanması ve uygulanması azami hassasiyetle yapılmaktadır.
bottom of page